Information
สพม.14 ร่วมประชุมทางไกลรายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู
       วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบ Conferrence รายการนายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู ที่ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณี แห่งอันดามัน จังหวัดพังงา สำหรับการประชุมครั้งนี้ มี 3 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 เป็นการประชุมรับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรีโดยตรง ณ เมืองทองธานี รูปแบบที่ 2 เป็นการรับชมการประชุมทางไกลผ่าน ETV และ ระบบ Conferrence ณ สถานที่ที่แต่ละจังหวัดจัดขึ้น รูปแบบที่ 3 การรับชมการประชุมทางไกผ่าน ETV และ Internet ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือที่โรงเรียนนัดหมาย สำหรับจังหวัดพังงากำหนดประชุมในรูปแบบที่ 2 โดยใช้สถานที่ 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ห้องประชุมศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณี แห่งอันดามัน จังหวัดพังงา ประกอบด้วยครูจากอำเภอเมือง ตะกั่วทุ่ง ทับปุด ท้ายเหมือง จุดที่ 2 โรงเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูอำเภอตะกั่วป่า กะปง และคุระบุรี และจัดที่ 3 โรงเรียนเกาะยาววิทยา ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ข้าราชการครูจากอำเภอเกาะยาว ในจุดที่ 1 มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมกว่า 2,000 คน โดยนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และนายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ศึกษาธิการจังหวัดพังงา พบปะเพื่อนครูและก่อนจะรับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรี เรวดี ....ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด