Information
สพม.14 ประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
       วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ของผู้ยื่นคำขอนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว จำนวน 2 ราย ได้แก่ นางกัลยา โรมินทร์ ขออนุญาตจัดการศึกษาให้แก่ เด็กหญิงณิชาภัทร คำพงษ์พี ซึ่งเป็นบุตรของนายอนณ คำพงษ์พี กับนางสุชนา พงษ์พี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และนายเจษฎา พัฒนอนุอร ขออนุญาตจัดการศึกษาให้แก่ นางสาวพัชราภา พัฒนอนุอร ซึ่งเป็นบุตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยมีคณะกรรมการในการเข้าร่วมประชุมพิจารณา จำนวน 6 คน นายวัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองถลาง ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ซึ่งผลการพิจารณามติที่ประชุมให้ทั้งสองครอบครัวปรับแผนการจัดการศึกษาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนทุกประเด็นตามที่กำหนด เรวดี...ภาพ/ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด