Information
ข้าราชการ สพม.14 ร่วมถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
       วันนี้ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น.ที่ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่ง อันดามัน นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 นำข้าราชการลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมลคล โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ด้วยทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศเวลา กำลังพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกร่มเย็น มาสู่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า และรัฐบาลไทยได้น้อมเกล้าฯ จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย โดยได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคลรำลึกพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกสังกัด เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด