Information
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 24 อัตรา
       วันที่ 27 เมษายน 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ปี 2557 จำนวน 17 อัตรา และบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ปี 2558 จำนวน 7 อัตรา รวม 24 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาไทย 5 อัตรา ฟิสิกส์ 1 อัตรา พลศึกษา 5 อัตรา ทัศนศิลป์ 1 อัตรา นาฎศิลป์ 1 อัตรา อุตสาหกรรมศิลป์ 3 อัตรา การเงิน/บัญชี 1 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา จิตวิทยาและการแนะแนว 3 อัตรา และวิชาเอกบรรณารักษ์ 1 อัตรา โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้ให้การปฐมนิเทศ เพื่อให้ความรู้ ข้อคิด หลักในการปฏิบัติงานการ และการปฏิบัติตนในการเป็นครู และกลุ่มบริหารงานบุคคลได้ดำเนินการในส่วนขอการกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติ (กพ.7) เรวดี...ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด