Information
สพม.14 ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
       ข้าราชการและบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม. 14 และนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศูนย์ศึกษาวิจัย ศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณี แห่งอันดามันจังหวัดพังงา 25 เมษายน 2559 โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลา และผู้แทนส่วนราชการ ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด