Information
สืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร
       เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมใจรดน้ำขอพร นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล นางชยกร อินทรสมบัติ และนายศวิษฐ์ ศรีสง รองผอ.สพม.14 เพื่อเป็นศิริมงคล และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ โดยหลังจากรดน้ำ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้ให้พรแก่ข้าราชการและลูกจ้างทุกคนให้มีความสุข มีความร่มเย็น เหมือนกับน้ำที่รดในวันนี้ เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด