Information
ร่วมพิธีสมโภชรูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม ประจำปี 2559
       วันที่ 7 เมษายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นายศวิษฐ์ ศรีสง และนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมพิธีสมโภชรูปเหมือนหลวงพ่อแช่ม (พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี) ประจำปี 2559 ณ วัดบางทรายน้อย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน เพื่อน้อมรำลึกถึงบารมีและเป็นการยกย่องเกียรติประวัติในฐานะที่หลวงพ่อแช่มเป็นชาวจังหวัดพังงาโดยกำเนิด การกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์อนุสรณ์สถานถิ่นกำเนิดหลวงพ่อแช่มให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และการร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตท่องถิ่นที่สำคัญของชาวทับปุดให้สืบทอดต่อไป เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด