Information
ร่วมพิธีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
       วันที่ 6 เมษายน 2559 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน ณ ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามันจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่กษัตริย์ทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ชาวไทยจะได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ที่ทรงปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นปฐมบรมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี ในวันที่ 6 เมษายน 2325 พระองค์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ซึ่งกษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมา โดยทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อรักษาบ้านเมือง และทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด