Information
ต้อนรับนายศวิษฐ์ ศรีสง ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผอ.สพม.14
       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม. 14 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับนายศวิษฐ์ ศรีสง ซึ่งเดิมตำแหน่งรองผอ.สพม.16 ได้รับคำสั่งให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพม.14 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง และผู้บริหารสถานศึกษา จาก สพม.16 เดินทางมาส่ง จำนวน 40 คน โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ได้มอบช่อดอกไม้ และกล่าวต้อนรับ รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ซึ่งนายศวิษฐ์ฯ ได้กล่าวแนะนำตัวเองและแนะนำบุคคลที่มาส่งพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณผู้ที่มาส่งและผู้ที่มาให้การต้อนรับในครั้งนี้ เรวดี..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด