Information
ต้อนรับคณะตสน.เครือข่าย สพม.ศึกษาดูงาน สพม.14
       เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 คณะผู้ตรวจสอบภายในเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 16 คน ศึกษาดูงาน สพม.14 โดยมีนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และบุคลากร สพม.14 ให้การต้อนรับ วันที่ 24 มีนาคม 2559 ภาคเช้าเข้าศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารงบประมาณรายได้สถานศึกษาโรงเรียนตะกั่วป่า “ เสนานุกูล” โดยนายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ และในภาคบ่ายมีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ที่โรงแรมลิตเติลอเมซอล อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา Cr ภาพโดยเครือข่าย ร.ร.ตะกั่วป่าเสนานุกูล / เรวดี..ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด