Information
สพม.14 บรรจุครูผู้ช่วย 10 อัตรา
       วันที่ 21 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย จากการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2559 จำนวน 10 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกคหกรรม จำนวน 3 อัตรา บรรจุโรงเรียนสตรีระนอง ทับปุดวิทยา และดีบุกพังงาวิทยายน วิชาเอกนาฎศิลป์ 2 อัตรา บรรจุโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย และเมืองถลาง วิชาเอกสังคมศึกษา 2 อัตรา บรรจุโรงเรียนเมืองถลางและ ตะกั่วป่า “เสนานุกูล” จิตวิทยาและการแนะแนว 1 อัตรา บรรจุโรงเรียนกะทู้วิทยา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา บรรจุโรงเรียนสตรีภูเก็ต และวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา บรรจุโรงเรียนสตรีพังงา โดยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้พบปะ ให้การปฐมนิเทศ และให้ข้อคิดแก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด