Information
สพม.14 จัดสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ
       สพฐ.กำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นศูนย์สอบในการสอบแข่งขันวิชาการนานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี 2559 เป็นศูนย์สอบที่ 28 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน เข้าสอบแข่งขัน ระดับนานาชาติ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้ดำเนินการจัดสอบ ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 โดยมีการดำเนินการสอบพร้อมกันทั่วประเทศ สำหรับศูนย์สอบ สพม.14 มีนักเรียนที่เข้าสอบจากสังกัด สพม.13 จำนวน 194 คน และสังกัด สพม.14 จำนวน 214 คน รวมนักเรียนที่เข้าสอบทั้งสิ้น จำนวน 408 คน โดยเวลา 08.30 น. นายอุเทน จิตต์สำรวย ผอ.ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย ประธานประจำศูนย์สอบ ได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อชี้แจงการดำเนินการสอบก่อนเริ่มสอบในเวลา 09.00น. และในการสอบครั้งนี้ มีคณะติดตามการดำเนินการสอบ สพฐ. เพื่อดูความเรียบร้อยและช่วยเหลือ แก้ปัญหาในการดำเนินการสอบ ประกอบด้วย นางสาว สุวณี พิมพกรรณ์ นักวิชาการศึกษา สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายชัชวาล เลิศไกร ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 ในการนี้ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบ พร้อมกับร่วมส่งมอบข้อสอบให้กับผู้แทน สพฐ. เพื่อดำเนินการตรวจต่อไป เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด