Information
สพม.14 สอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่1 ปี 2559
       วันที่ 12 มีนาคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ภาค ก ความรอบรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยใช้สนามสอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ในการสอบครั้งนี้ สพม.14 เปิดสอบ 11 สาขา/ วิชาเอก มีผู้สมัครสอบ จำนวน 60 คน มีคุณสมบัติ 59 คน ขาดคุณสมบัติ 1 คน และในช่วงภาคเช้าของวันนี้ นายสันติภัทร โคจีจุล รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายวาสนา สาราบรรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 2 คณะติดตามการสอบที่เป็นผู้แทนจาก สพฐ. ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 และนายเสถียร เพ็ญภักดี ผอ.กศน.จังหวัดพังงา ได้รับมอบหมายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อดูความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบ โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนและเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบ ให้การต้อนรับ
       สำหรับวันที่ 13 มีนาคม 2559 เป็นการสอบสัมภาษณ์ โดยเวลา 08.00 น. ก่อนดำเนินการสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อชี้แจ้งแนวทาง และจับฉลากแบ่งชุดคณะกรรมการ เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม และในวันนี้ นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ นายธัชเวชว์ฯ ผอ.สพม.14 และนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผอ.ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน ให้การต้อนรับ ในการสอบครั้งนี้ผู้เข้าสอบ จำนวน 56 คน ขาดสอบ จำนวน 3 คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด