Information
เยี่ยมสนามสอบ O-NET
       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันแรกของดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2558 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อตรวจ ติดตาม ความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา ประกอบด้วยโรงเรียนกะทู้วิทยา วีรสตรีอนุสรณ์ เชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้องอนุสรณ์) เมืองถลาง จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา โดยมีผู้บริหาร คณะครูประจำสนามสอบให้การต้อนรับ และจากการติดตาม ตรวจเยี่ยมทุกโรงเรียนดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด