Information
ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14
       เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างทุกคน จำนวน 40 คน ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ และเพื่อเป็นการพบปะพูดคุย สร้างความสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานร่วมกันนำไปสู่การพัฒนางานที่มีประสิทธิภาพ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด