Information
สพม.14 เตรีมพร้อมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เตรียมพร้อมสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 จัดประชุมปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินการสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการประชุม และนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินการสอบ O-NET และให้การดำเนินการของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้แก่คณะกรรมการประจำสนามสอบ กรรมการศูนย์ประสานการสอบ และผู้แทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ สทศ. โดยการชี้แจงและดูวีดิโอขั้นตอนการดำเนินการสอบของ สทศ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้แทนกรรมการฝ่ายต่างๆ ทั้งสิ้น 146 คน
       นายธัชชเวชว์ฯ กล่าวว่า การดำเนินการทดสอบ O-NET ทุกระดับชั้นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ สทศ. ซึ่งเป็นองค์กรที่ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ควบคุมมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนทุกสังกัด และจุดมุ่งหมายที่สำคัญของ สทศ.คือ การมีห้องเรียนสีขาวใน ทุกศูนย์สอบ เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมในทุกขั้นตอน นายธัชชเวชว์ฯยังกล่าวอีกว่า ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในลำดับที่ 7 ของประเทศ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในลำดับที่ 5 ของประเทศ ซึ่งเป็นที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งและที่สำคัญการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ เพื่อมุ่งเป้าไปสู่การเป็นห้องสอบสีขาว มีความโปร่งใสและยุติธรรมในทุกขั้นตอน เรวดี...ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด