Information
ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2559
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ร่วมงานประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ และร่วมเชียร์ให้กำลังใจโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมประกวด ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ประกวดประเภทสถานศึกษาต้นแบบรักษาระดับเพชรปีที่ 1 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ประกวดประเภทสถานศึกษาต้นแบบรักษาระดับทองปีที่ 1 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เมืองถลาง และภูเก็ตวิทยาลัย ประกวดประเภทสถานศึกษาดีเด่น และจังหวัดพังงาได้นำเสนอผลการดำเนินงาน นำโดยนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในการประกวดประเภทจังหวัดพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด