Information
สพม.14 คว้า 27 เหรียญทอง แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65
       จากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 29 -31 มกราคม 2559 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ส่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมแข่งขัน สรุปผลการแข่งขันได้รับเหรียญรางวัลภาพรวม เหรียญทองชนะเลิศ 4 เหรียญ รองชนะเลิศอำดับ 2 จำนวน 2 เหรียญ รวมเหรียญทอง 27 เหรียญ เหรียญเงิน 4 เหรียญ เหรียญทองแดง 4 เหรียญ เข้าร่วม 1 เหรียญ สำหรับเหรียญทองชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันอับ 2 ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่
1. การขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-6 นางสาวสลิลทิพย์ สุวรรณมณี โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
2. การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 นายคุณากร จินดา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
3. การร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-3 เด็กหญิงญาดา สัจจากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต
4. การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-3 เด็กหญิงญาดา สัจจากุล โรงเรียนสตรีภูเก็ต
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 นายคุณากร จินดา โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
2. การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35
เด็กหญิงนัณธิพา กรยืนยง
เด็กหญิงบัณฑิตา ศรชนะ
เด็กหญิงวารุณา ชูมณี
เรวดี / ข่าว cr..ภาพโดยเครือข่ายโรงเรียน
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด