Information
สพม.14 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ
       เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ รอบระดับประเทศต่อไป โดยจัดสอบที่สนามสอบโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ตมีนายอุเทน จิตต์สำรวย ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยเป็นประธานประจำสนามสอบ และโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง นายพรเทพ แป้นเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เป็นประธานประจำสนามสอบ มีนักเรียนเข้าสอบจำนวนทั้งสิ้น 845 คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่อย่างใด Cr..ภาพเครือข่าย / เรวดี..ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด