Information
ข้าราชการ สพม.14 ร่วมกิจกรรมวันครูจังหวัดพังงา ประจำปี 2559
       ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.14 นำโดย นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 60 ประจำปี 2559 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2559 ที่ศาลาเขาช้าง อำเภอเมืองพังงา โดยมีกิจกรรมตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 42 รูป นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาร่วมทำบุญตักบาตร จากนั้นนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ พิธีกล่าวคำปฏิญาณ คารวะครูอาวุโส โดยนายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาอ่านสารวันครูจากนายกรัฐมนตรี พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาค 17 นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี” ให้แก่ข้าราชการครู จำนวน 27 ราย ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 6 ราย และสุดยอดครูดี ระดับจังหวัด จำนวน 2 ราย และร่วมรดน้ำครูอาวุโสเป็นอันเสร็จพิธี เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด