Information
อวยพรปีใหม่ 2559
       ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2558 – 10 มกราคม 2559 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้นำกระเช้าเข้ามอบ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 เพื่อขอพรและอวยพรปีใหม่และในช่วงเวลาดังกล่าว สพม.14 นำโดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดก็ได้นำกระเช้าเข้ามอบนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการบุคคลสำคัญในจังหวัด เพื่อขอพร และอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ ปี 2559 ด้วย โดยต่างอวยพร ให้ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง มีหน้าที่การงานก้าวหน้ายิ่งๆขึ้น ตลอดปี 2559 และตลอดไป
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด