Information
สตรีพังงาแข่งขันกีฬาภายใน..ต้านภัยยาเสพติด
       วันที่ 29 ธันวาคม 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภาย..ต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนสตรีพังงา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความรัก และสนใจในการเล่นกีฬา ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง ให้แก่นักเรียน ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด