Information
สพม.14 รับคณะกรรมการประเมินศึกษานิเทศก์ต้นแบบ
       วันนี้ (21 ธันวาคม 2558) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศึกษานิเทศก์ต้นแบบ ดร.ละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.14 ซึ่งได้ผ่านการประเมินเอกสารหลักฐานแล้ว และครั้งนี้เป็นการประเมินสภาพจริง ณ สถานที่ปฏิบัติจริง คณะกรรมการประเมิน นำโดย นายทองสุข รวยสูงเนินและคณะ โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี พร้อมด้วยบุคลากร ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา และผู้แทนองค์คณะบุคคลทั้ง 3 องค์คณะร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน เรวดี....ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด