Information
คัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี 2558
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา มีมาตรการเข้มเช่นเดียวกับการสอบทุกครั้งที่ผ่านมาในการป้องกันเหตุการณ์การทุจริตโดยมีการสแกนตัวผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ เพื่อป้องกันมิให้ผู้เข้าสอบนำอุปกรณ์ หรือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปในห้องสอบ
       วันที่ 28 พฤศจิกายน 2558 นายชลำ อรรถธรรม ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. พร้อมด้วย ว่าที่เรืออากาศตรีเจริญ สุขทรัพย์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพร. ในนามผู้แทน สพฐ. และนายเสถียร เพ็ญภักดี ผู้อำนวยการสำนัก กศน.พังงา ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ติดตามสถานการณ์การดำเนินการสอบ โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์ ประธานอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 และนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนร่วมต้อนรับ และในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เป็นการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการสอบสัมภาษณ์ นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้ประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อชี้แจงแนวทางการสอบสัมภาษณ์และมีการหยิบสลากคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อให้มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และในระหว่างการสอบได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบ สำหรับการสอบครั้งนี้มีผู้เข้าสอบ จำนวน 56 คน ขาดสอบ 1 คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด