Information
ดร.ละมุล รอดขวัญ ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย
       ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ละมุล รอดขวัญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและรับเกียรติบัตรจากนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในวันประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ในการนี้ นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ได้แสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้กับดร.ละมุล รอดขวัญ ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ด้วย เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด