Information
ปั่นสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงา จัดปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพและหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานเปิดและปล่อยตัวนักปั่น จุดสตาร์ท และจุดเส้นชัย ที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เส้นทางการปั่นระยะทาง 27 กิโลเมตร มีนักปั่นเข้าร่วมปั่น จำนวนกว่า 300 คน เรวดี ...ภาพ/ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด