Information
เด็กพิชัยรัตนาคารคว้าเหรียญเงินประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ไต้หวัน
       นางสาวภัทรนลิน ช่วยชะนะ และนางสาวภัทรวดี พ้นภัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง ) ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศประเทศไทย ในจำนวน 10 ผลงาน จาก สพฐ. เข้าร่วมแข่งขันประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ นานาชาติ สำหรับเด็กและเยาวชน : International Exhibition for Young Inventors 2015 ( IEYI 2015) ระหว่างวันที่ 16 – 19 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงไทเป ไต้หวัน คว้าเหรียญเงินจาการประกวดแข่งขันผลงาน “อุปกรณ์กันเสียงดังประตูเปิด – ปิด” ซึ่งมีผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเด็กและเยาวชน จำนวน 107 ชิ้น จาก 11 ประเทศที่เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ..ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งทั้งสอง
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด