Information
ต้อนรับคณะ สพป.พังงา ส่งบุคลากรย้ายมา สพม.14
       วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 นำโดยนายถาวร เวชจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ในโอกาสเดินทางมาส่งบุคลากรย้ายมา สังกัด สพม.14 จำนวน 2 คน คือ นางพิมพ์กุล ทัดแก้ว ย้ายมาตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางจามรี คล่องแคล่ว ย้ายมาตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ โดยนายถาวร เวชจันทร์ ได้มอบช่อดอกไม้และกล่าวต้อนรับบุคลากรที่ย้ายและคณะที่เดินทางมาส่ง และได้มีการรับประทานอาหารร่วมกันหลังจากเสร็จพิธีการ ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด