Information
ต้อนรับบุคลากร สพม.14 คนใหม่
       วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ที่ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ร่วมรับประทานอาหารเช้า กาแฟ เพื่อร่วมต้อนรับบุคลากรที่ย้ายมาใหม่ นางสาวชวัลนุช รัตนปู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 5 สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ย้ายมาตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ สพม.14 เรวดี ....ภาพ / ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด