Information
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2558
       เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 เพื่อมอบนโยบาย แจ้งข้อมูลข่าวสาร ระเบียบข้อปฏิบัติใหม่ และเพื่อเป็นการพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการติดตามงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อราชการ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทุกโรง รองผอ.สพม.14 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม สพม.14 รวม 35 คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด