Information
พัฒนาศักยภาพบุคลากร สพม.14 (OD) มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม
       เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมเดอะบริษา บีช รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพม.14 โดยใช้กิจกรรม OD เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพม.14 โดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม สร้างแรงจูใจในการทำงาน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมประกอบด้วยข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จำนวน 40 คน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้เชิญคณะวิทยากรจากศูนย์พัฒนาทักษะชีวิต LDC นำโดยอาจารย์สนธยา สุวรรณเดช ผู้จัดการศูนย์พัฒนาทักษะชีวิต LDC โดยนายธัชชเวชว์ฯ ผอ.สพม.14 ได้ให้ข้อคิดในการทำงานแก่บุคลากร เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรว่า องค์กรจะประสบความสำเร็จได้ขึ้นอยู่กับ องค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ระบบองค์กร และคนในองค์กรต้องดี มีประสิทธิภาพ เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด