Information
สพม.14 ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เขต 14
       เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ที่ห้องประชุมเขางุ้ม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประชุมเลือกประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ตามที่ได้มีการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชุดใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระ โดยในที่ประชุมได้เสนอและเลือกให้นายจรวย ดิษฐอำไพ กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูทำหน้าที่ประธานชั่วคราวในการดำเนินการเลือกประธานคณะกรรมการเขตฯ ซึ่งประธานจะต้องมาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเท่านั้น ที่ประชุมได้เสนอนายบัณฑูร ทองตัน อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีแรงงานภาค 8 จังหวัดภูเก็ต เพียงท่านเดียว กรรมการในที่ประชุมรับรองให้นายบัณฑูร ทองตัน เป็นประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 อีกหนึ่งวาระต่อจากวาระที่แล้ว และที่ประชุมได้มอบหมายให้นายประวิทย์ เจริญงาน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่นายบัณฑูร ทองตัน ที่ได้รับการเลือกให้เป็นประธานในครั้งนี้ หลังจากนั้น ประธานได้หน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป เรวดี....ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด