Information
เข้าพบคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
       เช้าวันที่ 16 ตุลาคม 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 พร้อมด้วยนางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 และข้าราชการในสำนักงาน นำช่อดอกไม้เข้าคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ และรองผู้ว่่าราชการจังหวัดพังงา นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ และนายสกล จันทรักษ์ ในโอกาสที่ทั้ง 3 ท่านเดินทางมารับตำแหน่งใหม่จังหวัดพังงา และเพื่อเป็นการแนะนำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ให้ทั้ง 3 ท่านได้รู้จักและรับทราบข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของ สพม.14 เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด