Information
สพม.14 จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ในการดำเนินการสอบครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้มีมาตรการอย่างเข้มในการป้องกันการเกิดเหตุกรณีการทุจริตในการสอบ โดยมีการตรวจสอบด้วยการใช้เครื่องสแกน สแกนตัวบุคคล และตรวจสอบอุปกรณ์ที่นำเข้าห้องสอบอย่างละเอียดเพื่อมิให้นำสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือสื่อสาร หรือสิ่งอื่นใดมี่ที่เป็นสิ่งต้องห้าม ในการนำเข้าห้องสอบ มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัย และอยู่ประจำสนามสอบ และในการสอบครั้งนี้ มีผู้แทน สพฐ. ลงมาประจำในพื้นที่สนามสอบเพื่อติดตาม ดูแลความเรียบร้อย ช่วยเหลือในการดำเนินการสอบ จำนวน 2 คน ได้แก่ นางจันทร์ฉาย บุญอุ้ม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และ นางสาวชุลี วราศรัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จาก สพร. และในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 นายทรงวุฒิ มะลิวัล ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักเรียน สพฐ. ในฐานะผู้ตรวจประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ได้มาติดตาม ตรวจเยี่ยม ดูความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบในครั้งนี้ด้วย โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 และนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินการสอบ
       สำหรับการสอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ โดยการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 ก่อนเริ่มดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในช่วงเข้า เวลา 08.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ และมีการแบ่งคณะกรรมสัมภาษณ์เป็นชุด จำนวน 9 ชุดๆละ 3 คน โดยการจับฉลาก เพื่อให้การดำเนินการสอบมีความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม
       ในการสอบครั้งนี้ มีผู้มาสอบจำนวน 312 คน ขาดสอบ 24 คน จากผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 336 คน การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดและหลังจากเสร็จสิ้นการสอบ ได้มีการ ส่งมอบข้อสอบและกระดาษคำตอบให้กับมหาวิทยาลัยทักษิณเพื่อนำไปดำเนินการตรวจข้อสอบต่อไป เรวดี ....ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด