Information
สพม.14 ประชุมเตรียมความพร้อมสอบครูผู้ช่วย
       วันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุมเขาทอย สพม.14 เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายในการดำเนินการสอบ โดยนายธัชชเวชว์ฯ ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการทุกคนปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการสอบให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้มีการทุจริตเกิดขึ้น และยังกล่าวอีกว่า สพม.14 มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตโดยการควบคุมการจัดห้องสอบให้เป็นไปตามที่กำหนด การตรวจสอบตัวบุคคล มีเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสนามสอบ ใช้เครื่องมือสแกนตัวผู้เข้าสอบก่อนเข้าห้องสอบ และมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสนามสอบ และยังกล่าวอีกว่า มีความมั่นใจว่าการสอบครั้งนี้จะไม่มีเหตุการณ์การทุจริตเกิดขึ้น เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด