Information
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2558
       วันที่ 15 กันยายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 ที่โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษา แจ้งนโยบาย ข่าวสารใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ตลอดจนเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา โดยมีนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 เป็นประธานการประชุม และนายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” กล่าวต้อนรับและนำเสนอวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผอ.สพม.14 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่ม สพม.14 ทุกกลุ่ม รวม จำนวน 40 คน เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด