Information
การแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา จังหวัดพังงา ประจำปี2558
       วันที่ 2 กันยายน 2558 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
       นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนนักศึกษา จังหวัดพังงาประจำปี 2558 โดยมีนายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน โดยกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาสุขภาพของเด็กและเยาวชน ส่งเสริมการกีฬาของจังหวัดพังงาให้ก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับจังหวัด อื่นๆได้ และวัตถุประสงค์ในการการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อพัฒนาด้านการเล่นกีฬา และกรีฑาของเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ใช้กีฬาเป็นสื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี สำหรับการแข่งขันกีฬา ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 17-23 สิงหาคม 2558 มีการแข่งขันกีฬา 6 ประเภท คือ ฟุตบอล เซปักตะกร้อ เปตอง ฟุตซอล วอลเล่ย์บอลในร่มและวอลเล่ย์บอลชายหาด ส่วนการแข่งขันกรีฑา กำหนดแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 2-4 กันยายน 2558 มีการแข่งกรีฑาประเภทลู่และประเภทลาน โดยมีหน่วยกีฬาส่งทีมเข้าร่วมแข่ง จากอำเภอ 7 อำเภอ จำนวน 1,200 คนและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นเงิน 2,000,000 บาท โดยผ่านสมาคมกีฬาจังหวัดพังงาและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จำนวน 400,000 บาท และสำหรับปีนี้ นายโชคทวี พรหมรัตน์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทย ให้เกียรติมาวิ่งคบเพลิง เรวดี .....ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด