Information
ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร 324ล/55 (เขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีนายธำรงค์ เจริญกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา (อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา) ซึ่งเป็นผู้ผลักดัน ช่วยเหลือ ในการของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารดังกล่าว เป็นประธานฝ่ายฆาราวาส พระเทพปัญญาโมลี รองเจ้าคณะภาคที่ 17 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายประยูร รัตนเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีจำนวนมาก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ซึ่งได้มีการประพันธ์คำกลอนเพื่อเป็นอนุสรณ์และที่ระลึกในการก่อสร้างอาคารหลังนี้ โดยอ้อยทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ ความว่า
      “ ยี่สิบห้า สิงหา อุดมฤกษ์ สร้างบุกเบิก อาคารใหม่ ใหญ่โอ่อ่า
       เป็นแหล่งรวม สามัคคี ตระการตา ชาวพังงา ร่วมสร้าง ผสานใจ
       ให้คงอยู่ คู่แคว้น แดนดีบุกฯ รวมความสุข วิชาการ งานสดใส
       น้ำเงิน - เหลือ ผนึก เกียรติเกริกไกร หลอมรวมใจ รัฐ – ราษฎร์ พิลาศเอย”
เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด