Information
สพม.14 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดครั้งที่ 4/2558
       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุมร้านอาหารเดลี่ฮัท อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการแจ้งข้อมูล ข่าวสาร นโยบายใหม่ๆ กิจกรรมต่างๆ ที่สถานศึกษาจะต้องทราบและดำเนินการ รวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด