Information
ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558
       นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมไมด้า ทวาราวดี แกรนด์ นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม พร้อมมอบโล่รางวัล "ครูดีในดวงใจ" ระดับ สพฐ. ให้กับข้าราชการครู จาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 3 คน สำหรับภาคใต้มีผู้ได้รับรางวัล ประกอบด้วย นางชไมพร ใบเรือง โรงเรียน วัดทางขึ้น สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 , นางวิไลลักษณ์ เกษมไชยานันท์ โรงเรียนบ้านนาทวี สพป.สงขลา เขต 3 และนาวอุรา เสนาเพ็ง โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน สพม.เขต 14 ในการนี้ นายธัชชเวชว์ฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพกับนางอุรา เสนาเพ็ง ในโอกาสรับโล่รางวัล ครูดีในดวงใจ ในครั้งนี้ด้วย ... Cr ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด