Information
สพม.14 จัดกิจกรรม Big cleaning เฉลิมพระเกียรติฯ
       วันที่ 14 สิงหาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 จัดกิจกรรม Big cleaning day โดยข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมแรงร่วมใจทำพัฒนา จัดระเบียบ ทำความสะอาด ภายในอาคารและบริเวณรอบๆอาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคลากร และมีความรักต่อองค์กร เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด