Information
สพม.14 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.1
       เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยนายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้าง ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ซึ่งมาศึกษาดูงานด้านการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และงานอื่นๆ ของสพม.14 จำนวน 18 คน โดยมีนายจตุรงค์ เปรมชัยพร รองผอ.สพม.1 เป็นหัวหน้าคณะในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ซึ่ง สพม.14 ได้มีการนำเสนอการดำเนินงาน และได้มีการซักถามแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ตลอดจนได้มีการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกันระหว่างสองเขตพื้นที่การศึกษา เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด