Information
สพม.14 รับการประเมินตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ 2
       วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 พร้อมด้วยบุคลากร สพม.14 ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 โดยมีคณะกรรมการติดตาม ประเมิน นำโดยนายศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ ประธานกรรมการ นายชัชวาล ไชยบุญญานุภาพ และนายฉัตรชัย หวังมีจงมี สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. โดยคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ให้บุคลากร สพม.14 รายงานแต่ละตัวบ่งชี้ และได้มีการซักถาม ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จนครบทุกตัวบ่งชี้ เรวดี ..ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด