Information
สพม.14 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
       วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนพ้นจากตำแหน่งตามวาระของคณะกรรมการชุดนี้ โดยมีนายบัณฑูร ทองตัน ประธานกรรมการดำเนินการประชุม และหลังจากเสร็จการประชุม นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผอ.สพม.14 ได้มอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการทุกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับการร่วมปฏิบัติงานและร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.14 มาตลอดระยะเวลา 2 ปี เรวดี…. ภาพ /ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด