Information
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
       นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนางอำพัน รุ่งแจ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังง และหัวหน้าส่วนราชการ นำทีมสมาชิก / ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดพังงา ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2558 วันที่ 14 -15 กรกฎาคม 2558 ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีการนำเสนอผลการดำเนินงาน และจัดนิทรรศการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ในการนี้ โรงเรียนสังกัด สพม.14 เข้าร่วมประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานและจัดนิทรรศการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ได้แก่ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา ผ่านการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ผ่านการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 1 เรวดี...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด