Information
แสดงความยินดีนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการ “เอเอฟเอส”
       โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ แสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ MEP และ SMP ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนเอเอฟเอสเพื่อการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะ 1 ปี รุ่นที่ 55” จากมูลนิธิการศึกษา และวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ เอเอฟเอสแห่งประเทศไทย นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกได้แก่ ด.ช.ศิวัช โชคสุชาติ ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวจริง เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด.ญ.นิชา วงศ์พานิช ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวจริง เข้าร่วมโครงการ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน น.ส.ธรรมพร สุขสวัสดิ์ ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวสำรอง น.ส.นันท์ภัส ขุนวัง ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวสำรอง และนายธนบดี สุนสุข ผ่านการคัดเลือก สถานภาพตัวสำรอง โดยนายพาหล ร่วมใจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการและ นาง ภัทธิดา กันเสนาะ รองผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายบริหารแผนงานและงบประมาณเป็นเกียรติมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 5 คน ณ ลานหน้าเสาธง ทั้งนี้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกตัวจริง จะมีการปฐมนิเทศในวันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกสำรอง” จะมีการปฐมนิเทศในวันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลล์รูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี Cr ภาพ...โดยเครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด