Information
คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์
       เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวก3) จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ หอประชุมโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสีไปสู่กลุ่มเป้าหมาย โดยมีนายทินกร มุสิกวัตร ปลัดจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิด นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการคณะครูอาจารย์และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5และ6 จำนวน 536 คน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและรับฟังการบรรยาย …Cr ภาพโดยเครือข่ายโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล”
 
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด