Information
โครงการสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า
       เมื่อเร็วๆนี้ โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา สังกัด สพม.14 ร่วมกับชุมชนตำบลทุ่งมะพร้าว จัดกิจกรรมโครงการสำนึกรักบ้านเกิด โรงเรียนเก่า เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณลักษณะนิสัย เป็นคนมีจิตสาธารณะ รู้จักการช่วยเหลือสังคม รวมถึงเป็นการช่วยทำนุบำรุง รักษาสถานที่ที่เป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา จำนวน 300 คน ภายใต้การนำของ นายถนัด ก่อสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และชาวบ้าน อินทนิน ร่วมแรง ร่วมใจ สร้างพลัง ลงพื้นที่พัฒนาสถานที่ในชุมชน จำนวน 3 แห่ง คือ โรงเรียนวัดอินทนิน วัดอินทนิน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอินทนิน โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายศิริ กิติศักดิ์ กำนันตำบลทุ่งมะพร้าวเป็นประธาน และมีผู้ใหญ่บ้าน ร้อยตำรวจโทคิด จันเพ็ชรสี เจ้าหน้าที่ตำรวจโรงเรียน คณะทีมบริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว และคณะครูโรงเรียนวัดอินทนิน ร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อาหารจาก คุณวีรศักดิ์ วรรณวนอมร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านอินทนิน
 
     
     
     
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด