Information
มอบเกียรติบัตรนักเรียนตะกั่วป่า“เสนานุกูล”สอบผ่านธรรมศึกษา
       ตามที่ สำนักธรรมแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ดำเนินการสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” สพม.14 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 มีนักเรียนสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 315 คน ผ่านธรรมศึกษาชั้นโท จำนวน 56 คน และสอบผ่านธรรมศึกษาชั้นเอก จำนวน 53 คน และเมื่อเร็วๆนี้ พระครูศรีปริยัตยากร เจ้าคณะจังหวัดพังงาและเจ้าอาวาสวัดคีรีเขต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มอบเกียรติแก่ตัวแทนนักเรียน ที่สอบผ่านการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2557 พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมี นายเลิศธิไกร ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา... Cr ภาพเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนตะกั่วป่า “เสนานุกูล” / เรวดี..ข่าว
 
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด