Information
ขยายผลจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ
       เช้าวันนี้ (13 มิถุนายน 2558) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเขาทอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 น.ส.สุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ให้กับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด จำนวน 30 คน และเป็นการรองรับนักเรียนที่จะจบการศึกษาจากโครงการ EBE ระดับประถมศึกษาใน ปีการศึกษา 2558 โดยมีนายภาณุวัฒน์ จันทร์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ ซึ่งสพฐ.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 โดยนายผดุง ละเอียดศิลป์ ครูแกนนำโรงเรียนสตรีพังงาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการจัดอบรมระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติวิทยากรแกนนำจากภาคอีสาน 3 ท่าน และภาคใต้ 3 ท่าน ร่วมให้ความรู้และฝึกทักษะการสอนแก่ผู้เข้าอบรม เรวดี ...ภาพ / ข่าว
 
     
     
     

 

หน้าแรก   ||   ข่าวทั้งหมด